Kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe sözleşmeleri imzalanmaya başladı

Erzincan’da kırsal kalkınma destekleri kapsamında, tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi amacıyla hibe sözleşmeleri imzalanmaya başlandı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi ile İlimizde onaylanan toplam hibe tutarı 3 milyon 350 bin 318,70 TL olan 34 adet proje hazırlayan yatırımcılarla hibe sözleşmeleri imzalanmaya başlanmıştır.” denildi.

Proje kapsamında; Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır. – ERZİNCAN

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe sözleşmeleri imzalanmaya başladı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir