Kayıplar yine telafi edilemedi

Öğretmenlerin yüzde 96’sı pandemi döneminde öğrencilerde öğrenme kayıpları görüldüğünü söylerken, yalnızca yüzde 7’si 3,5 aylık yüz yüze eğitim sürecinde kayıpların telafi edildiğini düşünüyor.

Kayıplar yine telafi edilemedi

Berkay SAĞOL

Eğitim Sen tarafından pandemi koşullarında yürütülen eğitim hizmetinin öğrenciler üzerindeki etkisine ilişkin bir çalışma yürütüldü. Öğretmenlerin bu dönemi nasıl değerlendirdiğini gözlemlemek amacıyla ülke genelinde okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde toplam 2 bin 708 öğretmenin katıldığı bir çalışma düzenlendi. Çalışma sonrasında hazırlanan raporda, öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişim özelliklerinde ciddi kayıplar olduğu belirtildi.

Raporda, çalışmaya katılan öğretmenlerin yüzde 79’unun öğrencilerin pandemi öncesi döneme göre kaygı düzeyinde bir artış olduğunu düşündüğü belirtildi. Öğretmenlerin yüzde 96’sı ise öğrencilerde öğrenme kayıpları olduğunu belirterek, işçileşen, engelli, anadili farklı olan ve mülteci öğrencilerin yaşadığı eşitsizliklerin pandemi koşullarında daha da derinleşmesinin de öğrenme kayıplarında önemli rol oynadığı vurgulandı. Yaşanan öğrenme kayıplarının 3,5 aylık bir yüz yüze eğitim sürecinde telafi edildiğini düşünenlerin sayısı ise yalnızca yüzde 7’de kaldı.

MOTİVASYON KAYBI

Çalışmaya katılanların yüzde 93’ü öğrencilerin iletişim becerileri ve sosyal gelişimlerinin gerilediğini ifade etti. Raporda, okulların sınıfları kadar koridorları, kütüphanesi, laboratuvarı, dinlenme saatleri, bahçesi ile de karşılaşma, etkileşim ve sosyalleşme alanı olduğu, bu bağlamda akranlarından uzak kalan öğrencilerin sosyal gelişimlerinde bir gerilemeden söz edilebileceği ifade edildi.

Öğretmenlerin yüzde 94’ü öğrencilerde davranış bozuklukları olduğunu, yüzde 54’ü ise öğrencilerde fiziksel bir gerileme yaşandığını belirtti. Çalışmaya katılanların yüzde 94’ü öğrencilerin eğitime devam ve eğitim sürecinde motivasyon kaybı yaşadığını ifade etti.

Raporun sonuç kısmında ise şunlar denildi: “Birinci yarıyıl boyunca hayata geçirilmesi gereken; eğitim politikasının bir yandan okulları açık tutarak öğrencilerin yüz yüze eğitim görmelerini sağlamak diğer yandan ise geçmiş bir buçuk yılın öğrenme kayıplarını ortadan kaldıracak telafi programlarını yaşama geçirmektir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı okulların açık tutulması dışında bir çalışma yürütmemiştir. Öğrencilerin öğrenme kayıplarının telafisi öğretmenlerin özverisi ve çok çalışmasına bırakılmıştır. Öğretmenler hem pandemi sürecinde hem de yüz yüze eğitim döneminde yalnız kalmıştır.”

kayiplar-yine-telafi-edilemedi-984371-1.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.