‘İstanbul bilişim fuarları için dünya merkezi olsun’

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Çin, ABD, Nijerya gibi ül­kelerde otomotiv, lojis­tik, mermer, züccaciye, sağlık, mobilya ve bilişim başta olmak üzere milli katılımlı fuarlar or­ganize eden ExpoHIS, Türk fir­malarına yeni pazarlarda ihraç kapıları açıyor. Yurtiçinde de fu­arlar organize eden şirket, özel­likle bilişim fuarıyla İstanbul’u ‘hub’ yapmak istiyor. ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, şir­ket olarak organize ettikleri fu­arları Almanya, Dubai gibi hub olan bölgelerde yaptıklarını kay­dederek, “Dubai’de fuar yapıyor­sunuz, fuara Afrikalı, Amerika­lı, Asyalı geliyor. Biz de Mobile­fest İletişim Teknolojileri Fuarı ile İstanbul’u hub yapmak isti­yoruz” dedi. Mobilefest’i glo­bal bir niteliğe taşımak istedik­lerini ifade eden Onak, bu yıl 123 firmanın fuarda yer aldığı­nı amaçlarının bu sayıyı iki ka­tına çıkarmak olduğunu kaydet­ti. Dubai’nin 30 milyar dolarlık dünya fuar pazarından 5 milyar dolarlık pay aldığını dile geti­ren Onak, Türkiye’nin payını ise yüzde 0.2 olarak açıkladı.

Deprem bölgesine büyük bir fuar alanı yapılsın

Dünya ölçeğinde fuarların ya­pıldığı kenti ayağa kaldırdığını söyleyen Kenan Onak, deprem­de yıkılan kentlerin de büyük bir fuar merkezi inşa edilerek onarı­labileceğini söyledi. Onak, “Han­nover, İkinci Dünya Savaşı’nda yerle bir olan bir kent. Almanlar en büyük fuar alanını oraya ya­parak kenti yeniden ayağa kal­dırmış. Bugün 460 milyon met­rekare ile dünyanın en büyük fuar alanlarından biri” dedi. Kahramanmaraş, Gaziantep gi­bi illerin üretim merkezi olduğu­nu hatırlatan Onak, yapılacak fu­ar merkeziyle birlikte kentte ko­naklama, ulaşım gibi sektörlerin de canlanacağını belirtti.

Türkiye’nin aldığı pay 100 milyon $’lara düştü

Geçen yıl Türkiye’de 413 adet fuar düzenlendiğini, bu yılki sayının 398 olduğunu aktaran Onak, dünya genelinde ise düzenlenen fuar sayısını 31 bin olarak açıkladı. Onak, dünya fuar pazarı hakkında şu bilgileri verdi: “Dünyada 24 milyon metrekare alan kiralanıyor. 4.4 milyon adet firma fuara katılıyor. Dünya fuarcılığının sadece boş alan cirosu yaklaşık 30 milyar dolar. Stand, lojistik, konaklama gibi alanları da eklediğimizde yaratılan hacim 300 milyar dolar. Türkiye’nin aldığı pay ise 400 milyon dolarlardan 100 milyon dolarlara düştü.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir