İktidarın özelleştirme ısrarı

478 adet maden sahası, Maden Yasası’nın 30. maddesi kapsamında ihale edilecek. Yasanın bu maddesi herhangi bir nedenle hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanlar ile yeni alanların ihale ile ruhsatlandırılmasını öngörüyor. İhale ilanı en az 15 gün Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek. İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin yüzde 20’sinden az olamayacak.

BAŞVURU OLMAZSA YENİDEN

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak. İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek. Kapalı teklifi genel müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Bir sahaya bir ya da birden fazla başvuru yapılmış ise ihalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde yapılarak sonuçlandırılacak.

Diğer ilan ile ihaleye çıkarılan 223 maden sahası ise daha önce ihalesi yapılan ancak başvuru olmayan sahaları kapsıyor. Yine başvuru olmazsa sahalar 20 Haziran ile 20 Temmuz 2023 tarihleri arasında bir ay süre ile yeniden ilan edilecek. Yine başvuru olmazsa bu sahalar 24 Temmuz’dan itibaren başvurulara serbest hale getirilecek. Sahalara bir veya birden fazla başvuru olması halinde ihale yapılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir