Büyük Selçuklu’nun İkinci Hakanı: Melik’in Doğuşu

Kitabın tanıtım yazısı şöyle:

Türkler, ilk çağlardan itibaren Ortaçağların sonlarına kadar Ortadoğu yönünde birçok göç ve fetih hareketlerinde bulunmuş bir millettir.

Ana yurtlarında ve ayaklarının değdiği birçok beldede nice devlet kurmuşlar, İslam sancağı ellerinde merhamet, asalet ve adalet temelli insanlığın barınağı olup bulundukları her coğrafyayı eman yurdu kılma erdemini göstermişlerdir.

Türklerin dünya üzerinde ki hakimiyet hareketlerini iki bölümde ele alabiliriz;

1. İslam’dan önce Hun İmparatorluğu ve Göktürk Kaanlığı,

2. İslâm’dan sonra Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile devam eden süre.

İslam’dan sonra Selçuklu ve Osmanlı devirleri İslâm tarihinde önemli bir yer teşkil etmiştir. Günümüze kadar devam eden Nizam-ı Âlem hareketi Osmanlı’nın da temellerini teşkil eden Büyük Selçuklular ile başlamıştır.

Bizler Selçuklu hükümdarlarını isimleri ile tarih kitaplarımızda yer alan biyografileri ile bilmekteyiz. Lakin bir Selçuklu Melikinin eğitim ve yetişme tarzının nasıl gerçekleştiği ile alakalı pek bilgi sahibi değiliz. Yaptığımız araştırmalar ve okumalarımızda elde ettiğimiz notlar ile bir Selçuklu melik’i üzerinden onların eğitiminin nasıl gerçekleştiğini kaleme almak istedik.

Bu sebeple çalışmamızda Büyük Selçuklu Devleti’nin İkinci Hakanı Melikşah’ın eğitim dönemini ele alırken aynı zamanda yapılan eğitim faaliyetlerini elimizden geldiği kadar ayet ve hadis-i şerifler ile her işlenecek bölümün başında delillendirme gayreti içerisinde bulunduk.

Bu sebeple bu romanı eline alan her kardeşimiz okuduğu her bölümün aslında İslam Devlet Geleneğinden günümüze gelen bir gelenek olduğunu, atılan her adımın islam için olduğunu anlamalarını sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir